Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Chấn chỉnh giờ giấc, tác phong làm việc Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Chấn chỉnh giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục Tải về