Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 danh sách đăng kí bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngày 24 tháng 11 năm 2017 Danh sách đăng kí chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tải về
2 BỒI DƯỠNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ngày 24 tháng 11 năm 2017 Nội dung hướng dẫn bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Tải về
3 Quyết định đề nghị công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh ngày 08 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Tải về