Thông báo

KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày đăng:

Lượt xem:

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày đăng:

Lượt xem:

LỊCH PHÂN CÔNG DẠY THAY GIÁO VIÊN ĐI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Ngày đăng:

Lượt xem:

GIỚI THIỆU PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ngày đăng:

Lượt xem:

Công văn cử giáo viên đi tập huấn

Ngày đăng:

Lượt xem:

Kế hoạch phân công dạy thay giáo viên đi hiến máu nhân đạo.

Ngày đăng:

Lượt xem:

TIÊM UỐN VÁN – VÁC XIN

Ngày đăng:

Lượt xem:

Nghị Quyết khám chữ bệnh của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch nghỉ tết âm lịch

Ngày đăng:

Lượt xem:

làm thẻ viên chức

Ngày đăng:

Lượt xem:

Thư kêu gọi MTTQ huyện

Ngày đăng:

Lượt xem:

Trang 1 / 41234