Giới thiệu về nhà trường

Trường TH Lê Đình Chinh nằm ở thôn 7 Nhân Cơ, Đăk r’lấp, Đăk Nông. Trường có 45 CBCNVC, trong đó có 35 GV với 23 lớp học gồm 785 học sinh